Ayurveda – indisk läkekonst

FacebookTwitterEmail

Ayurveda, eller kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen. I ayurveda är åtgärder för att bibehålla en god hälsa väl så viktiga som att bota och lindra sjukdomar. 

För att upprätthålla ett gott kroppsligt och mentalt välbefinnande krävs att vi lever hälsosamt under livets olika faser, så att en balans infinner sig mellan våra elementära energier. Det är när balansen mellan dessa energier rubbas som vi riskerar att drabbas av sjukdom  och ohälsa.

ayurveda behandling - shirodhara

 

Enligt den ayurvediska medicinen finns det tre elementära energier eller doschor:
Vata (”vind”; rymd och luft), Pitta (”galla”; eld och vatten), och Kapha (”slem”; jord och vatten). Mer om Vata,  Pitta och Kapha kan du läsa om här!

Om Vata dominerar bör man agera så att en balans uppnås till Pitta och Kapha, och vice versa. Ayurv-veda lär oss att denna balans åstadkomms genom ett hälsosamt leverne med anpassad kost, motion, massage, yoga och meditation.

Mer om ayurvedisk kost
Mer om ayurvediska behandlingar
Mer om yoga och meditation

Genom att svara på några frågor  eller läsa ayurvedisk litteratur kan du få en fingervisning om vilken doscha som dominerar hos dig

Men om du vill använda ayurveda som ett väg till välmående och inre balans bör du boka tid för konsultation hos en vaidyaalternativt en ayurvedisk hälsorådgivare, som kan fastställa vilken doascha som dominerar och ge råd utifrån det.

Ayurveda

En indisk  vaidya (ayurvedaläkare) har en gedigen (5,5 år) utbildning i ayurveda som är godkänd av den indiska staten. I Indien likställs en vaidya med en läkare i västerländsk medicin och står under statlig tillsyn. Ayurvediska hälsorådgivare har mindre utbildning och är ofta utbildade i Sverige. 

Länkar till vaidya/hälsorådgivare, ayurvediska massörer och kurser i StockholmGöteborgMalmö och övriga Sverige.

 Foto: Kerala Turism/flickr (övre bilden), Therme Loipersdorf/flickr (undre bilden)
FacebookTwitterEmail