Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Yoga  betyder förening av själ, sinne och kropp, och är en fysisk , mental och andlig disciplin med ursprung i forntida Indien. Flera olika aspekter av yoga tas upp i hinduiska skrifter som exempelvis Bhagavad-Gita, Veda och Upanishaderna.

Aldrig tidigare har intresset för yoga varit så stort som idag. Man kan praktisera yoga i alla dess former tillsammans med andra i yoga-studior eller träningsanläggningar över hela Sverige.

I Europa är hata -yoga i olika former med dess kroppsövningar, asana, den mest utövade yogaformen, och för många i väst är dessa övningar synonymt med beteckningen yoga.

Den som utövar yoga strävar efter att nå en inre balans genom kroppsövningar (asana), andningstekniker (pranayama), och meditation (dhyana). De mest utövade formerna av hatha yoga finner man i astanga, vinyasa och iyengaryyoga.

yoga - stående krigare
yoga – stående krigare

Ashtanga yoga, eller” den åttafaldiga yogan”, är en yoga som härstammar från hinduistiska skrifter och är central i många yoga-variationer.

[GARD align=”center”]

Ashtanga yogans åtta delar:

  1. Yama, eller ”de fem rösterna”, besår av att inte ljuga, inte bruka våld, inte vara girig, inte vara sensuell, samt inte ha ett ha-begär.
  2. Niyama, eller ”de fem ceremonierrna”, består av renhet, förnöjsamhet, åtstramning, studier, samt överlämnande till gud .
  3. Asana, eller ”säte” , hänvisar till den stälning som används vid meditation.
  4. Pranayama, eller ”avbrott”, hänvisar till att hindra eller stoppa, men kan också tolkas som en kontroll över livskraften.
  5. Pratyahara, eller”abstraktion”,  står för återkallande av sinnesorganen från yttre objekt.
  6. Dharana, eller ”koncentration”, hänvisar till fastställande av uppmärksamheten på ett enskilt objekt.
  7. Dhyana, eller ”meditation”, står för intensiv kontemplation vid meditation.
  8. Samadhi, eller ”frihet”, hänvisar till ett tillstånd av medvetande i vilket medvetandet blir ett med alltet och samtidigt fullständigt närvarande.
[GARD]
Foto: lululemon athletica/wikimedia