Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Det finns ett stort om antal yogaställningar (asansas). Indiern Sri Dharma Mittra sammanställde en lista med 908 positioner och 1300 variationer, från både nutida gurius och forntida texter.

Denna sammanställning är en av de primära referenserna för asanas inom yoga och omnämns ofta i samtida referenser för Iyengar Yoga , Ashtanga Vinyasa Yoga  och Sivananda Yoga.

Under 2007 uppmärksammades den indiska regeringen på att man i USA försökte patentera traditionella yogaställningar. För  att visa att alla  asanas är allmänt kända och därför inte är patenterbara, bildade Indiens regering ett team av yoga gurus, regeringstjänstemän och 200 forskare för att registrera alla kända asanas i en publik databas. Teamet samlade asanas från totalt 35 antika texter, inklusive hinduiska epos , Mahabharata , Bhagwad Gita , Patanjali och Sutras Yoga. Hitintills har teamet identifierat 900 asanas i en digital databas som är tillgänglig för patentgranskare .

[GARD]

Foto: lululemon athletica (det övesta) och Barry Silver (övriga) /flickr