Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Vitlök är en växt med stora hälsofördelar och stor medicinsk användning. Den  används som förebyggande medicin mot hjärt-kärlsjukdomar.

Det finns forskning som visar att ett regelbundet tillskott av vitlök reducerar förekomsten kolesterol i kärlväggen, minskar på mängden av kolesterol i aortan, och hämmar den vaskulära förkalkningen hos personer med förhöjt kolesterol . Vissa studier påvisar dessutom att vitlök kan användas till att sänka det systoliska blodtrycken, även om mer forskning krävs för att vetenskapligt belägga det.

Förutom att ett regelbundet intag av vitlök minskar på mängden av kolesterol i kärlväggarna, anses den även ha andra positiva egenskaper, såsom att bekämpa vanlig förkylning, bota heshet och hosta, och som slemlösande naturmedel. Det finns dock ännu inte tillräckligt med forskning för att bevisa om den fungerar att förebygga eller behandla en vanlig förkylning, även om vissa studier påvisar att så är fallet.

Vitlök används även till att hjälpa till att reglera blodsockernivån, där ett regelbundet intag sänker homocysteinnivån i blodet och förhindrar vissa komplikationer orsakade av diabetes. Men diabetiker bör rådfråga sin läkare innan de påbörjar att konsumera stora mängder av vitlök.

Vitlöken har kända antiseptisk egenskaper och har används till som desinfektionsmedel. Munvatten med en liten mängd färsk vitlök har påvisat ge bättre mikrobiell miljö i munhålan, (dock med karaktäristisk smak och andedräkt som följd)

Vitlök har används till att behandla infektioner, andningsproblem, matsmältningsproblem , och svampinfektioner. Eftersom den innehåller tiamin gör ett regelbunden intag att man minskar risken för att utveckla beriberi, och dess rika innehåll av c-vitamin gör att den kan användas förebyggande mot skörbjugg.

Eftersom vitlök är rik på antioxidanter kan den som en del i en hälsosam kost användas till att förebygga cancer och ett flertal andra sjukdomar. Detta eftersom den skyddar kroppen från farliga fria radikaler som riskerar att leda till uppkomst av tumörer.

[GARD align=”center”]
bild: från wikipedia