Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Vipassanā, eller insikt på sanskrit,  är en meditationsteknik som har utövats i tusentals år och som utövarna anser ha praktiserats av Buddha själv. Insikt innebär i den buddhistiska traditionen att man ser världen som den verkligen är.

Vipassana ger dig insikt

[GARD align=”left”]Vipassana har praktiserats i Indien i 2500 år och är en av världens äldsta meditationstekniker.  En meditationsteknik som praktiserades och lärdes ut av Buddha och är central inom buddhismen.

Vipassana är en mental träning som kan ge dig insikt om dig själv och få dig att se världen i ett nytt ljus. Insikten kommer när du förstår hur din kropp och sinne samverkar genom att observera din smärta, kyla, hetta, klåda och andra kroppsförnimmelser. Därför kallas ibland Vipasssana meditation för insikts-meditation. Med insikt om din kropps och sinnes gemensamma ursprung kan du lösa upp dina mentala orenheter och uppnå ett balanserat sinne fullt av kärlek och medkänsla till dig själv, din omgivning och vår natur.

Samatha lugnar ditt sinne

För att lyckas  med Vipassana och arbetet med att nå insikt krävs att du är lugn och koncentrerad. Som en förberedelse till Vipassana används därför Samatha, en flertusenårig indisk meditationsteknik som lugnar ditt sinne och stärker din koncentrationsförmåga. Något som Samatha har har gemensamt med Yoga och många andra meditationstekniker i världen. Visserligen kan Samatha lugna ditt sinne,   men för att avslöja hur sinnet stördes till att börja med och hindra det från att bli stört igen krävs den insikt du får genom Vipassana.

Vipassana bygger på frivillighet

Vipassana lärs ut på ett stort antal kurscenter över hela världen. I Sverige finns ett kurscenter i Ödeshög (Lyckebygården). Kurserna är helt befriade från avgifter och baseras istället helt och hållet på frivilliga bidrag från tidigare kursdeltagare, personer som sett den goda verkan Vipassana haft på dem och som vill ge andra en möjlighet att lära sig denna meditationsteknik. Det tas inte ens ut några avgifter för kost eller logi, och alla inklusive lärare, administrativ personal och kökspersonal driver kurserna helt på frivillig basis. Utövare av Vipassana anser att genom att genom sina frivilliga bidrag bidrar de till en bättre värld,  samtidigt som deras gärningar hjälper dem att rensa ut egna orenheter och förbättra karma.

[GARD align=”left”]Grundaren av den internationella undervisningen av Vipassana är S.N Goenka, en burmesisk affärsman av indisk härkomst. Goenka började lära ut Vipassana redan 1969 och har sedan dess undervisat tiotusentals människor från alla länder och religioner. Sedan 1982 utser han även assistentlärare för att möta den ökande efterfrågan på Vipassana-kurser.

Om du vill finna utövare av Vipassana i Stockholm, Göteborg eller Malmö bör du kontakta ovan nämnda kurscenter. För att välkomnas till gemensam vipassana-meditation krävs genomgången meditationskurs.

Foto:  MeditationMusic.net.