Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

[GARD align=”left”]

Ayurveda betonar en balans mellan tre elementära energier eller doschor: Vata (luft och rymd – ”vind”), Pitta (eld och vatten – ”galla”) och Kapha (vatten och jord – ”slem”).

Enligt ayurvedisk teori är dessa doschor viktiga för hälsan, för när de finns i lika stora mängder kommer kroppen vara frisk, men om de är olika stora är kroppen på olika vis ohälsosam. Den ayurvediska teorin hävdar att varje människa besitter en unik kombination av Vata, Pitta och Kapha som definierar den personens temperament och egenskaper.

Få en fingervisning om vilken doscha som dominerar hos dig >>

För att leva ett hälsosamt liv med sina doschor i balans krävs en förändring av hur man lever sitt liv. Inte minst måste kost och dryck anpassas efter om man har en dominierande Vata, Pitta, Kapha, eller en kombination av dessa.

Kost för Kapha >>    

Kost för Pitta >>    

Kost för Vata >>

[GARD align=”left”]

Även behandlingar, yoga och meditation används för att uppnå en balans mellan doschorna. Mer om Pitta, Vata och Kapha kan du läsa om  i dessa intressanta böcker.

Foto: Simon Eugester /wikimedia