Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

[GARD align=”left”]

Intresset för ayurveda har aldrig varit så stort  och numera erbjuds ayurvedakurser på ett flertal orter.

En av de största inom ayurvedisk utbildning är Skandinaviska Ayurveda-Akademin.  Här kan du läsa till ayurvedisk hälsorådgivare.

Denna utbildning ger dig en djupare förståelse för det ayurvediska systemets teori och diagnosmetoder. Dessutom ger utbildningen dig en möjlighet att utveckla din egen hälsa och personliga erfarenheter om ayurveda.

Under kurser lär du dig att utföra en ayurvedisk hälsokontroll genom pulsläsning, samt rådgivning som balanserar puls och utvecklar välbefinnande och hälsa. Denna utbildning lämpar sig både dig som saknar förkunskaper om ayurveda, som för verksamma terapeuter.  För dem som inte siktar mot att arbeta som terapeut men vill ha en praktisk och teoretisk erfarenhet om ayurveda, erbjuder institutet istället kursen ”Ayurveda för eget bruk”.

Innehåll och struktur av kurser har utarbetats av Dr Vinay Vora och Dr Swetal Vora, båda verksamma som ayurvedaläkare på Jamnagar University i Indien.

[GARD align=”left”]

Syftet med utbildningen är inte att ställa diagnoser eller behandla sjukdomar, utan fokus ligger istället på friskvård och utvecklande av välbefinnande och hälsa.  Kursen är upplagd på 22 kursdagar (11 veckoslut) om totalt 130 timmar. Mellan varje utbildningssteg tillkommer dessutom hemuppgifter, och för att kunskapen ska kunna levandegöras är dessa övningar av stor betydelse. För fördjupade kunskaper om ayurveda erbjuder institutet dessutom vidareutbildningar efter genomgången kurs.

Foto: Bart /flickr