Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

[GARD align=”left”]Panchakarma, eller bokstavligen ”fem åtgärder” på sanskrit, är en renande behandling för att öka den metaboliska processen med lämplig diet, naturliga örter och mineraler.

Panchakarma används både vid djupt rotade kroniska sjukdomar och vid säsongsmässiga obalanser av de tre elementära energierna (doschorna) Pitta, Vata och Kapha. Syftet med behandlingarna är göra kroppen frisk genom att kroppsliga avfallsprodukter elimineras så att en balans uppnås mellan doschorna.

Panchakarma – fem åtgärder i tre steg

De fem åtgärderna består av: Nasyan (nasal behandling), Vamana ( kräkning), Virechana (rensning), Nirooha vasti (lavemang med växtbaserade dekoter), samt Sneha vasti (lavemang med växtbaserade oljor). Efter dessa behandlingar har förhoppningsvis kroppens renats från ackumulerade gifter.

Panchakarma
Nasyam – ayurvedisk behandling via näsan

Panchakarma utförs alltid i tre steg; Purva Karma (förbehandling), Pradhana Karma (primär behandling) och Paschat Karma (efterbehandling).

Den patient som väljer någon av de fem behandlingarna ovan måste alltid genomgå alla tre stadier för att behandlingen ska få avsedd verkan.

Steg 1. Förbehandling (Purva Karma)

Snehana (oljeterapi) är en viktig förberedande beahanling. Snehana sägs lossa gifter som fastnat på olika ställen i kroppen och ges ofta med anpassade örtblandningar för att behandla en enskild sjukdom, men kan även ges i en ren form utan tillsatser.  Snehana ges tidigt på morgonen i högst sju dagar och sägs hjälpa flytten at toxiner till mag-tarmkanalen för att därefter enkelt kunna avlägsnas. Om snehana inte ges innan Panchakarma får man inte avsedd effekt på behalningen.

Oljemassage (abhyangha ) är en annan viktig behandling i Ayurveda . Abhyanga är en terapeutisk massage  på omkring 45 minuters som sägs  behandla sjukdomar. Ofta ges massage av två terapeuter som arbetar på endera sidan av patient som ligger på en träsäng. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fötterna eftersom det finns nerv-knutpunkter (marmas ) på fotsulorna som är nära relaterade till vissa inre organ. Sulan på höger fot är masseras med medsols rörelse och den vänstra foten  motsols . Under behandling vilar patienten i sju standardpositioner. Abhyanga börjar med patienten sitter i upprätt ställning, varefter hon ligger platt på rygg, vänder till höger sida, ligger på rygg igen, vänder åt vänster sida, ligger återigen på rygg och slutligen återgår till sittande ställning.

Svedana är en terapi som ges till hela eller delar av kroppen beroende på sjukdom. Vanligen används ånga med tillsatta medicinska örter, men kan även administreras genom att patienten får sitta under solen, vara törstig, hungrig, få kroppen täckt med tjocka lakan, eller vistas i ett stängt mörkt rum. Svedana sägs vidga kanaler i kroppen och därmed  hjälper till att flytta toxiner till mag-tarmkanalen .

[GARD align=”left”]

Steg 2. Primär behandling (Pradhana Karma )

De toxiner och slaggprodukter  som når mag-tarmkanalen tros kunna elimineras under den primära behandlingen.  Som ovan nämn består panchakarma av De fem  av Nasya (nasal behandling), Vamana ( kräkning), Virechana (rensning), Nirooha vasti (lavemang med växtbaserade dekoter), samt Sneha vasti (lavemang med växtbaserade oljor).

Vamana Karma används för Kapha sjukdomar som bronkit, förkylning, hosta, astma, sinus, och överflödigt slem. En till tre dagar före Vamana Karma, bör de personer kroppen behandlas med olja såväl internt som externt. Externt genom Abhyanga (Ayurvedisk massage) och internt med ghee (skirat smör) i kosten. Personen ska också äta en kapha-diet för att förvärra Kapha i systemet.

Steg 3. Efterbehandling (Paschat Karma)

Efterbehandlingen  består av anpassade dieter, lämplig kroppslig ansträngning och intag av örter för att främja långvarig hälsa.