Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Mindfulness är en meditationsform som är en av budhismens sju vägar mot upplysning, som är ett tillstånd där man har övervunnit hat, girighet, och villfarelse. Med mindfulness blir man uppmärksam och medveten om verkligheten som den är, och fungerar därmed som ett effektivt motgift mot villfarelse.

[GARD]

Buddha förespråkade daglig mindfulness-meditation, så att man blir medveten om ens kroppsliga funktioner, förnimmelser (känslor), tankar och föreställningar. Med mindfulness uppnår man visdom om livet självt, då ens mentala tillstånd är i jämvikt.

Med mindfulness kan man lindra och bota en rad olika mentala och fysiska tillstånd, såsom tvångssyndrom och ångest, och förebygga återfall i depression och drogmissbruk. Mindfulness är därmed särskilt viktig för den som vill må mentalt bra.

[GARD align=”center”]