Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Meditation är en kroppslig och psykisk teknik, där avspänning kombineras med fokusering och koncentration.

Med meditationens hjälp kan man träna upp sitt sinne och sätta sig i ett mentalt tillstånd (medvetande) där man uppfattar sitt eget inre jag.

 [GARD align=”left”]Vanliga effekter av regelbunden meditation är inre lugn och koncentreration. Dessutom kan man känna av fysiska förändringar såsom sänkt blodtryck, ökad hjärnaktivitet, ökad smärttålighet och förändrad ämnesomsättning.

Meditation kan du göra på egen hand eller tillsammans med andra, med eller utan hjälpmedel  såsom radband eller andra rituella objekt, helt tyst eller med upprepande av ord (mantran), med full uppmärksamhet mot en  gud eller annan extern företeelse, eller fullständigt internt fokus på egna kroppsförnimmelser.

En vanlig form av meditation är mindfullness. Vid mindfulness-meditation uppnås ett tillstånd av avsiktlig, icke-värderande uppmärksamhet på nuet. I stället för att ryckas med av exempelvis oro, smärtförnimmelser och katastroftankar förhåller man sig som en välvillig men opartisk observatör av sin egen mentala aktivitet. En vanlig typ av mindfulness-meditiation är Vipassana-meditation med ursprung i det forntida Indien.

Foto: MeditationMusic.Net.