Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Homeopatiska preparat

Inom EU hoppas homeopater på att ny lagstiftning på EU-nivå ska tvinga samtliga medlemsländer att göra det lättare för homepatiska preparat att marknadsföras inom unionen.

[GARD align=”center”]

Mer specifikt handlar det om att lätta på myndigheternas högt ställda krav på medicinsk dokumentation gällande ändamålsenlighet, effektivitet, säkerhet (vad gäller biverkningar) och kvalitet. Men motståndet mot att mjuka upp denna godkännandeprocess inom unionen är kompakt, enligt Svenska Dagbladet.

Inom EU är det endast ländernas egna myndigheter som beslutar om vilken vård som ska vara skattefinansierad, och vilka läkemedel som får säljas på apotek eller ges till patienter på sjukhus. Just synen på homeopatiska preparat skiftar drastiskt mellan olika EU-länder. I Frankrike får homeopatiska preparat endast skrivas ut av läkare, men i Sverige förbjuds läkare att rekommendera homeopati. I Storbritannien och Nordirland slopades nyligen skattefinansieringen av homeopatiska preparat då de dömdes ut som verkningslösa. I Tyskland kan man köpa dessa preparat på apotek, men i Sverige kan man endast köpa dem från homeopatiska butiker.

Till Svenska Dagbladet säger säger Per Engström, Brysselchef för branschorganisationen Echamp (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products) som representerar tillverkare av homeopatiska och antroposofiska läkemedel i Europa:

”Det svenska systemet gör det svårt att kontrollera vad som faktiskt säljs. Om homeopatiska preparat såldes på apoteken skulle patienten vara säker på att produkterna är kontrollerade och säkra. Det borde vara varje medborgares rätt att få välja själv hur man vill behandlas, och få den vård man vill.”

Inom Europaparlamentet finns en intressegrupp med 35 parlamentariker från olika länder och politiska läger som vill integrera homeopati i EU:s hälsopolitik via förändrade markandsregler. Gruppen vill att  den EU-myndighet som prövar och godkänner nya läkemedel innan de kan släppas fria på EU:s inre marknad även använder kriteriet ”beprövad erfarenhet” för att godkänna preparat för licensiering och distribution.

[GARD align=”center”]

Men många kritiker till alternativ medicin är starkt emot en sådan förändring.  Andy Lewis, som driver webbsajten Quackometer, säger till tidningen att:

”Det är svårt att vara arg på livsstilsval, som att inte gå till doktorn men gärna till homeopater. Men att myndigheterna tillåter dessa preparat bredvid vanliga läkemedel på apotekshyllorna, och att preparaten felaktigt presenteras som riktiga läkemedel – det är jag arg på. ”