Ayurveda-bloggen

Om mindfulness

Mindfulness är en meditationsform som är en av budhismens sju vägar mot upplysning, som är ett tillstånd där man har övervunnit hat, girighet, och villfarelse. Med mindfulness blir man uppmärksam…
Läs mer