Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
ayurveda - medicinsk behandling
ayurveda – medicinsk behandling

Intresset för ayurveda har aldrig varit så stort som idag med följd att antalet utländska medicinska turister i Indien ökar dramatiskt.

[GARD align=”center”]

Handels -och Industriministeriet i Indien förväntar att antalet medicinska turister i Indien kommer att öka med 40 procent årligen och nå över tre miljoner år 2015, från dagens 850 tusen.

Den huvudsakliga orsaken till detta uppsving är tillgången till högkvalitativ medicinsk vård till en bråkdel av priset patienter normalt betalar i utvecklade länder  Höga kostnader för medicinska behandlingar i andra länder har tvingat patienter att söka alternativa, kostnadseffektiva destinationer. Förutom yoga är det ayurveda som vinner alltmer popularitet, som en icke-kirurgisk behandling för diverse sjukdomar.

[GARD align=”center”]

Foto: Rosalee Yagihara/flickr