Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Utdrag från boken ”Handbok i yogaandning

Vår andningsmekanism är så konstruerad att vi kan andas antingen genom munnen eller näsan, men det är av avgörande betydelse vilken metod vi väljer, eftersom den ena ger god hälsa och styrka, och den andra ger sjukdom och svaghet.

[GARD align=”center”]

Det borde inte vara nödvändigt att berätta att den korrekta andningsmetoden är att andas genom näsborrarna, men tyvärr! Okunnigheten bland civiliserade människor om detta enkla faktum är häpnadsväckande. Det finns människor i alla samhällsskikt som har ovanan att andas genom munnen och som låter sina barn följa detta hemska och motbjudande exempel.

Många av de sjukdomar som den civiliserade människan drabbas av är tveklöst orsakade av denna vanliga ovana att andas genom munnen. Barn som tillåts att andas på detta sätt växer upp med nedsatt vitalitet och försvagad konstitution, får sin manlighet eller kvinnlighet nedbruten, och blir kroniskt sjuka invalider. Vildens mamma gör det bättre eftersom hon uppenbarligen styrs av sin intuition. Hon verkar instinktivt inse att näsborrarna är rätt kanaler för att föra luft till lungorna och tränar sitt spädbarn att stänga de små läpparna och andas genom näsan. Hon reser barnets huvud framåt när det sover för att stänga läpparna så att det blir naturligt att andas genom näsan. Om våra civiliserade mödrar skulle göra på liknande sätt skulle det göra oss gott.

Många smittsamma sjukdomar kommer från den motbjudande ovanan att andas genom munnen, och många fall av förkylningar och halsinfektioner kan också tillskrivas samma orsak. Många som för syns skull håller munnen stängd under dagen fortsätter att andas genom munnen på natten, och blir ofta sjuka detta sätt.

Noga genomförda vetenskapliga experiment har visat att soldater och sjömän som sover med öppen mun är mycket mer benägna att få smittsamma sjukdomar än de som andas ordentligt genom näsborrarna. Ett exempel är när epidemin av smittkoppor drabbade soldater i krig och endast sjömän och marinsoldater som andades genom munnen omkom, men inte någon som andades genom näsan.

Andningsorganen har sin enda skyddande mekanism, ett filter, i näsborrarna. Vid inandning via munnen finns det ingenting från munnen till lungorna som kan rena luften och fånga upp damm och andra främmande partiklar. Smuts eller orena partiklar har fri väg från munnen till lungorna, och hela andningsorganet saknar skydd. Dessutom medför en sådan felaktig andning att kall luft når organen och på så sätt skadar dem. Inflammation i andningsorganen är ofta orsakad av inandning av kall luft genom munnen. De som andas genom munnen på natten vaknar alltid med en torr känsla i mun och hals. De bryter mot en naturlag och sår frön till sjukdom.

Återigen, kom ihåg att munnen inte ger andningsorganen något skydd, och att kall luft, damm, föroreningar och bakterier lätt kan nå fram. Å andra sidan visar näsborrarna och de nasala passagerna tecken på naturens noggranna utformning ur denna aspekt. Näsborrarna är två smala, slingriga kanaler som innehåller många borstiga hårstrån som filtrerar luften från föroreningar etc. Dessa föroreningar försvinner sedan från kroppen vid utandningen. Förutom detta viktiga syfte har näsborrarna en viktig funktion i att värma inandningsluften. I de långa, smala, slingrande näsborrarna finns varma slemhinnor som kommer i kontakt med inandningsluften. De värmer den så att inte känsliga organ i halsen eller lungorna kommer till skada.

Inget djur, förutom människan, sover med öppen mun eller andas genom den. I själva verket är det endast den civiliserade människan som så förvränger de naturliga funktionerna. De som lever utanför civilisationen andas nästan alltid på rätt sätt, och det är troligt att denna onaturliga ovana bland civiliserade människor har förvärvats genom vårt onaturliga leverne, med förslappande lyxartiklar och överdriven värme.

Handbok i yogaandning

Näsborrarnas renande och filtrerande förmåga gör luften förberedd att nå fram till känsliga organ i hals eller lungor. Luften är inte lämplig att nå dessa organ förrän den har passerat genom naturens egen reningsprocess. Föroreningar som stoppas och hålls kvar av filtren och slemhinnorna i näsan kastas ut vid utandningen (exhalationen). Om de ackumuleras för snabbt, lyckas passera genom filtren, och tränga in i förbjudna områden, skyddar naturen oss med en nysning som med våldsam kraft slungar ut inkräktaren.

Luft som kommer in i lungorna skiljer sig från den yttre luften på samma sätt som destillerat vatten skiljer sig från vatten i en cistern. Näsborrarnas invecklande reningsprocess med att fånga upp orena partiklar från luften är lika viktig som att från munnen spotta ut körsbärskärnor och fiskben så att de inte når magen. Precis som vi inte ska försöka ta mat genom näsan ska vi inte heller andas genom munnen.

[GARD align=”center”]

Vid andning genom munnen blir även näsgångarna förhållandevis oanvända och kan inte hållas rena och klara. De blir istället igensatta, orena och benägna att drabbas av lokala sjukdomar. Likt övergivna vägar som snart fylls med ogräs och skräp blir oanvända näsborrar fyllda med föroreningar och smuts. Den som brukar andas genom näsborrarna besväras troligen inte av igensatt eller täppt näsa. Men för dem som haft ovanan att andas genom munnen, och istället vill börja med den naturliga och rationella metoden, kan det kanske vara av värde att säga något om sättet att hålla näsborrarna rena och fria från föroreningar.
En favorit bland de orientaliska metoderna är att sniffa upp lite vatten i näsborrarna och låta det rinna ner i svalget och ut genom munnen.

Vissa hinduiska yogier sänker ansiktet i en skål med vatten och suger in en betydande mängd vatten i näsan, men denna metod kräver mycket övning och den förstnämnda metoden är lika effektiv och mycket lättare att utföra.
En annan bra metod är att öppna fönstret och andas fritt, stänga den ena näsborren med fingret eller tummen, och sniffa upp luft genom den öppna näsborren. Upprepa därefter proceduren med den andra näsborren. Upprepa flera gånger och byt näsborre. Denna metod kommer vanligtvis att rensa näsborrarna från hinder.

Om problemet förorsakas av en katarr är det bra att använda lite vaselin, kamfer eller liknande preparat. Alternativt kan du ibland sniffa upp lite extrakt av trollhassel. Du kommer att känna av en markant förbättring, och med lite omsorg och uppmärksamhet kommer näsborrarna att bli rena och så förbli. Vi har gett ett stort utrymme åt andning genom näsborrarna, inte bara på grund av dess stora betydelse för hälsan, men också eftersom näsandning är en förutsättning för att praktisera de andningsövningar som senare beskrivs i denna bok. Dessutom är näsandning en av andningslärans grundläggande principer.

Vi understryker nödvändigheten av att du lär dig denna andningsmetod om du ännu inte behärskar den och ber dig att inte avfärda den som oviktig.

Utdrag från boken ”Handbok i yogaandning”.