Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Akupunktur är en alternativ medicin som härstammar från traditionella kinesiska medicinen och används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd.

[GARD align=”center”]

Vid akupunktur sätts nålar in i särskilda akupunkturpunkter på kroppen för att öka kroppens egna produktion av olika ämnen, som exempelvis endorfin. Endorfin, som är kroppens eget morfin, bidrar till att minska den fysiska smärtan hos patienten.

Akupunktur vid smärtbehandling

Akupunktur används för att behandla smärta inom offentligt finansierad sjukvård och omsorg. Bland patientgrupper som använder akupunkturbehandling kan nämnas födande kvinnor och cancerpatienter. Vanligt förekommande smärtor som behandlas är led- och muskelsmärtor, smärtor orsakade av reumatologiska sjukdomar, svår huvudvärk och migrän,  förlossningssmärta samt bäckensmärta under graviditet. Därutöver används akupunktur för att behandla infertilitet och förebygga olika sjukdomar.

Viss forskning stöder akupunkturens effektivitet för att lindra vissa typer av smärta och illamående genom att påverkan det autonoma nervsystemet, men  resultaten är tvetydiga och kan bero på placebo.

Akupunktur – en säker behandling

Det råder en allmän enighet om att akupunktur är en säker behandlingsform om den ges av välutbildade läkare och annan medicinsk personal som använder sterila nålar. Om akupunktur används felaktigt kan den dock leda till infektioner och till och med dödsfall. Akupunktur är därför anmälningspliktig till Socialstyrelsen om den inte utförs av legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdens område.

Biverkningar av akupunktur

Även när akupunktur genomförs på ett korrekt sätt uppkommer ofta biverkningar.

  • Eftersom nålar sticks in i huden kan den skadas och orsaka blåmärken eller mindre blödningar.
  • Övergående trötthet är vanligt förekommande.
  • Även upprymdhet är vanligt efter akupuntkurbehandling.
  • Livsfarligt för personer med pacemaker att behandlas med el-akupunktur.

Akupunktur – så funkar det

Behandling med akupunktur inleds först efter det att orsaken till sjukdomen eller smärtan har utretts. Förutom att enkom steriliserade nålar får användas behövs inga speciella förberedelser.

Vid akupunktur sätts nålar in i ”akupunkturpunkter” som skickar nervimpulser från det behandlade området till ryggmärgen och vidare mot hjärnan. Som en direkt verkan på stimuleringen börjar det centrala nervsystemet att öka produktionen av diverse ämnen, såsom endorfin, som är kroppens eget morfin som lindrar smärta. Därutöver sker en ökning av blodcirkulationen i vävnader där akupunkturnålarna är instuckna.

Ett antal fina nålar sticks med en vridande rörelse in i akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålarna stimuleras vävnaden och närliggande nerver. Det uppstår en känsla som kan beskrivas som pirrande, avdomnad eller tryckande.

Nålarna placeras dels i smärtområdet, dels långt ifrån: i huvud, underarmar/hand eller underben/fot. Vanligen används fem till tolv nålar per behandling. Nålarna får sitta på plats i 20 till 30 minuter och behandlingen upprepas två till tre gånger per vecka. Resultatet ses efter upprepade behandlingar. Effekten kan bedömas tidigast efter cirka fem behandlingar.

Musklerna blir ofta mycket avspända efter en akupunkturbehandling, men när reaktionerna startar är individuellt och  påminner om effekter efter muskelarbete vid fysisk träning.

Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling, till exempel sjukgymnastik eller läkemedel.

[GARD align=”center”]